• Liudvigas van Bethovenas
  Didžiausias žmogaus nuopelnas yra
  atkaklumas nugalint sunkiausias kliūtis.
 • G. Ibe
  Nesvarbu, kaip ilgai tu ėjai neteisingu keliu...
  Tu visuomet gali pakeisti kryptį.
 • Ričardas Bachas
  Vengdami problemų niekada nebūsite
  tas, kuris jas įveikė.
 • Charles Dickens
  Nėra pasaulyje tokio kalno, kurio galų gale
  nepasieks atkaklumas.
 • Charles Dickens
  Nėra pasaulyje tokio kalno, kurio galų gale
  nepasieks atkaklumas.

Įkurta Lietuvos Vyrų Krizių centrų koalicija: "Visiems geriau".

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vyrais ir teikiančių jiems pagalbą įvairiose krizinėse gyvenimo situacijose, atstovai spalio 17 d. Kaune susitarė steigti koaliciją “Visiems geriau” ir veikti kartu, tai yra, bendradarbiaujant siekti stiprinti šios srities nevyriausybinį sektorių, tuo pačiu plėtoti pilietinę visuomenę.

Susitarimo dalykas
Šiuo susitarimu siekiama stiprinti bendradarbiavimą ir bendrų tikslų siekimą tarp NVO, dirbančių su vyrais:

• vykdyti veiklas, siekiant stiprinti šios srities nevyriausybinį sektorių;
• skatinti tarpusavio bendradarbiavimą;
• dalyvauti formuojant viešąją politiką;
• plėtoti pilietinę visuomenę;
• atstovauti šios srities nevyriausybinio sektoriaus interesams valdžios ir valdymo institucijose;
• informuoti visuomenę apie valstybės ir valdžios institucijų priimamus sprendimus, susijusius su šios srities NVO sektoriumi;
• prisidėti prie programų ir strategijų, susijusių su šios srities NVO sektoriaus stiprinimu;
• keičiantis informacija apie šios srities NVO rėmimą bei veiklą;
• esant galimybei, dalyvauti tobulinant NVO finansavimo bei atskaitomybės sistemą;
• dalyvauti programų poreikio nustatymo bei jų plėtros procesuose;
• ieškoti galimybių stiprinti šios srities NVO institucinius gebėjimus.

http://www.vyrukrc.lt/wp-content/uploads/2013/11/Picture-0021-300x225.jpg       Sutartį pasirašę 6 organizacijų atstovai.

Kadangi, Marijampolės Vyrų krizių centras dar neturi patalpų ir neturi finansavimo, nuoširdžiai kviečiame regiono vyrus, turinčius galimybę prisidėti prie pagalbos teikimo draugams, broliams, tėvams giminėms, kaimynams ar šiaip, vyriškos giminės atstovams.

INFORMACIJA KUR KREIPTIS PAGALBOS
Marijampolės apskrities vyrų krizių centras
Adresu: Kęstučio g. 3, Marijampolė
Mes padėsime įveikti sunkumus jei paskambinsite telefonu 8 343 59525 arba 863355007 kiekvieną darbo dieną nuo 11.00 – 17.00 val. ir atvyksite sutartu laiku. Rašykite, užduokite klausimus marvkc3@gmail.com, diskutuokime internetinio puslapio www.mvkc.eu.lt  „Forumas“ dalyje.

Naujienų skiltis

Dėmesio

Gerbiamasis

Šioje vietoje gali būti Jūsų nuotrauka arba inicialai (kaip pageidausite), jei pareikšite norą tapti mūsų organizacijos VEIDU bei rėmėju. Pasaulinė praktika rodo, kad toks bendradarbiavimas duoda abipusę naudą: žinomumą, pagarbą, vystymąsi, augimą, paslaugų kokybę, galimybę duoti ir gauti, o visuomenei - orų, saugų ir kokybišką gyvenimą.

 

Mūsų rėmėjai: