• Liudvigas van Bethovenas
  Didžiausias žmogaus nuopelnas yra
  atkaklumas nugalint sunkiausias kliūtis.
 • G. Ibe
  Nesvarbu, kaip ilgai tu ėjai neteisingu keliu...
  Tu visuomet gali pakeisti kryptį.
 • Ričardas Bachas
  Vengdami problemų niekada nebūsite
  tas, kuris jas įveikė.
 • Charles Dickens
  Nėra pasaulyje tokio kalno, kurio galų gale
  nepasieks atkaklumas.
 • Charles Dickens
  Nėra pasaulyje tokio kalno, kurio galų gale
  nepasieks atkaklumas.

2014m. programa:

Galite parsisiųsti 2014 metų programą PDF formatu: čia.

 

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VYRŲ KRIZIŲ CENTRAS
Kod. – 303071233,www.mvkc.eu.lt, El.pšt. marvkc3@gmail.com, tel. 8 343 59525, mob. – 8 633 55007

2014 m. PROGRAMA

„NE SMERKTI TUOS, KURIEMS REIKALINGA PAGALBA, BET - PADĖTI“

 

TRUMPAS PROGRAMOS APIBŪDINIMAS:

    Šia programa siekiama įrengti Marijampolės apskrities vyrų krizių centrą kuriame bus teikiama pagalba vyrams, atsidūrusiems sudėtingose gyvenimo situacijose, bei smurtautojams, dalyvausiantiems smurtinio elgesio keitimo programoje DAVD, adaptuotoje Danijoje ir laikino apgyvendinimo paslaugos.

SITUACIJOS APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS:
   Marijampolės apskrities moters veiklos centras vykdo Marijampolės specializuoto pagalbos centro funkcijas nuo 2011 metų gruodžio 15 d. t.y. nuo tada, kai įsigaliojo Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Per šį laiką, darbuotojos susidūrė su įvairiomis problemomis. Viena iš jų, pagalba vyrams, kaip smurtauja jų moterys, sūnai ar net dukros, kai jiems reikalingas laikinas prieglobstis, arba vyrams-smurtautojams, kaip jiems teismas nustato laikinąją kardomąją priemonę nesiartinti prie smurto aukos gyvenamosios vietos ir jie neturi kur gyventi. Vykdydami Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje Teismai, skiria bausmę smurtautojams, keisti gyvenimo būdą ir dalyvauti keitimo programose, o Probacijos tarnyba nukreipia pas mus, tačiau, kol nėra atskirų patalpų, nėra galimybės konfidencialiai ir profesionaliai to įgyvendinti, nors Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 12 straipsnis. Smurtautojo teisės ir pareigos teigia, kad - 1. Smurtautojas turi teisę: 1) kai taikomas įpareigojimas išsikelti iš gyvenamosios vietos, gauti iš policijos pareigūno informaciją apie įstaigas, teikiančias apnakvindinimo paslaugas; 2) teikti paaiškinimus, duomenis dėl smurto artimoje aplinkoje; 3) gauti pagalbą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Deja, Marijampolėje, kaip ir visoje apskrityje, Vyrų krizių centro nėra, tad, žinodamos problematišką situaciją, būtinybę išvengti dar stipresnio smurto šeimose, Marijampolės apskrities moters veiklos centro darbuotojų iniciatyva, buvo subta fizinių asmenų grupė ir bendradarbiaujant su Kauno apskrities vyrų krizių centru, įsijungę į Šveičarijos fondo finansuojamą projektą, 2013 m. gegužės mėn. 27 d. įregistravo asociaciją – „Marijampolės apskrities vyrų krizių centrą“.
Ne vien dėl smurto problemų reikalingas Vyrų krizių centras. Ne paslaptis, kad Marijampolėje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyrai, savo sielvartą ar skausmą malšina alkocholio pagalba arba net savižudybe. Mes jau žinome, jog neteisybė, kad vyrai neverkia. Tik jie negali parodyti to – tokia visuomenės nuostata. Dažnai, vyrai, nemoka atsiprašyti, įvardinti ar pripažinti savo silpnybes, problemas. Kas svarbiausia dar vis nėra tokių institucijų, kur vyrams būtų suteikiama pagalba. Todėl, akivaizdu, kad pribrendo laikas, civilizuotai, konfidencialiai, nesmerkiant, bet kvalifikuotai suteikti pagalbą ir vyrams. Jug, vyrai – mūsų visuomenės dalis ir deja, ne gausiausia. Be to, tai kažkieno sūnūs, tėvai ar broliai, kaimynai, bendradarbiai, darbuotojai ar giminaičiai, kuriems reikalinga pagalba atsidūrus sudėtingoje situacijoje. Padėdami vyrams , padėsime jų šeimai, nes , pasikeitus jiems, padidės saugumas šeimoje, giminėje bei visuomenėje.

PROBLEMOS PAGRINDIMAS IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO BŪTINUMAS:
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 12 straipsnis nurodo ir  Smurtautojo teises : 1. Smurtautojas turi teisę: 1) kai taikomas įpareigojimas išsikelti iš gyvenamosios vietos, gauti iš policijos pareigūno informaciją apie įstaigas, teikiančias apnakvindinimo paslaugas; 2) teikti paaiškinimus, duomenis dėl smurto artimoje aplinkoje; 3) gauti pagalbą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Be to į Marijampolės apskrities moters veiklos centrą, Marijampolės apylinkės teismo sprendimu, jau nukreipiami smurtautojai dalyvauti smurtinio elgesio keitimo programoje, tačiau, susiduriama su problema, kad esame priversti vienu metu priimti ir moteris, ir vyrus, kas, jokiomis etikos bei konfidencialumo normomis – nepriimtina. Todėl, reikalingos patalpos Vyrų krizių centrui.
Taip pat yra reikalinga, kad būtų galimybė smurtautojams, teismo sprendimu privalantiems išsikelti iš gyvenamo būsto kur gyvena smurto auka, suteikti apgyvendinomo paslaugas, nes, atsitinka taip, kad, neturėdami kur gyventi, jie pažeidžia kardomąją priemonę ir pikti, dar labiau įsiutę, kupini keršto (nes būna uždaryti areštinėje), sugrįžta į namus, o moteris bei vaikus, prigrasina nesakyti policijos pareigūnams ar tyrėjams, stebintiems situaciją. Taip atsiranda tikimybė šeimai ir vėl patirti smurtą, gyventi melu bei baimėje. Auga neapykanta artimam žmogui, tėvui ar vyrui ir nutolsta tikimybė išsaugoti šeimą. Kadangi, Europos Sąjungoje 2014 metai yra paskelbti Šeimos metais, todėl - labai svarbu suteikti pagalbą vyrams keisti smurtautojo gyvenimo būdą, kad išsaugoti šeimą ir jos saugumą. Danijos ekspertai, kurie moko mūsų darbuotojus dirbti pagal nacionalinę DAVD keitimo programą, pasiekia, kad apie 76 procentai smurtautojų susivokia ir pasikeičia, tad tikėtina, kad ir mūsų dalis vyrų keisis ir atras naujas galimybes gyventi darniai ir laimingai, išsaugos šeimas bei gerus santykius su artimaisiais. Ir LR vadovų yra deklaruojama, kad tvirta šeima - tvirtos valstybės pagrindas. Tad verta išsaugoti kiekvieną žmogų kokios lyties jis bebūtų, išsaugoti šeimą vardan jų ir valstybės stiprybės.

PROGRAMOS TIKSLAI:

I. Įrengti Vyrų krizių centrą, kuriame būtų teikiamos
paslaugos;
II. Suteikti socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą
krizinėje situacijoje atsidūrusiems vyrams ir jų
šeimos nariams;
•II. Vykdyti smurto šeimoje ir visuomenėje
prevenciją bendradarbiaujant su organizaci - 
jomis bei institucijomis.
III. Dalintis gerąja patirtimi su kitomis NVO Lietuvoje
ir užsienyje.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

    1. Sudaryti nuomos sutartį dėl patalpų Vyrų krizių centrui įkurti;

 1. Įrengti 2 vietų laikino apgyvendinimo patalpą;
 2. Įrengti patalpą individualioms ir grupinėms konsultacijoms pravesti, vyrams, dalyvaujan-tiems smurto keitimo programoje DAVD;
 3. Įrengti užimtumui organizuoti patalpą gyvenantiems Krizių centre;
 4. Teikti informaciją, socialinius įgūdžius, palaikymą ir atstovauti probleminėse situacijose atsidūrusiems vyrams, negebantiems pasirūpinti savimi, ypač iš kaimiškų vietovių;
 5. Išleisti skrajutes ir platinti Marijampolės savivaldybės teritorijoje apie Vyrų krizių centre teikiamas paslaugas, rėmėjus ir kita informacija.

Programa yra skirta vyrams, patiriantiems smurtą ar smurtaujantiems, atsidūrusiems krizinėje situacijoje bei jų šeimos nariams.

PROGRAMOS SĄMATA:

 PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO PLANAS

I ketv.

Turinys

Lėšos, Lt

1 mėn.

Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos,atlyginimas konsultanto 1 etatas, psichologė-pagal sutartį, buhalteris – 0,2 etato, patalpų įrengimas, baldai, informacinė bei vaizdinė, buitinė technika, kanceliarinės ir higienos priemonės, kitos prekės.

30 500

2 mėn.

Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos,atlyginimas konsultanto 1 etatas, psichologė-pagal sutartį, buhalteris – 0,2 etato, skrajučių gamyba, nenumatytos išlaidos

7 500

3 mėn.

Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos,atlyginimas konsultanto 1 etatas, psichologė-pagal sutartį, buhalteris – 0,2 etato, nenumatytos išlaidos

5500

Iš viso

 

43 500

II ketv.

 

 

4 mėn.

Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos,atlyginimas konsultanto 1 etatas, psichologė-pagal sutartį, buhalteris – 0,2 etato, nenumatytos išlaidos

5500

5 mėn.

Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos,atlyginimas konsultanto 1 etatas, psichologė-pagal sutartį, buhalteris – 0,2 etato, nenumatytos išlaidos

5500

6 mėn.

Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos,atlyginimas konsultanto 1 etatas, psichologė-pagal sutartį, buhalteris – 0,2 etato, nenumatytos išlaidos

5500

Iš viso

 

16 500

III ketv.

 

 

7 mėn.

Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos,atlyginimas konsultanto 1 etatas, psichologė-pagal sutartį, buhalteris – 0,2 etato, nenumatytos išlaidos

5500

8 mėn.

Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos,atlyginimas konsultanto 1 etatas, psichologė-pagal sutartį, buhalteris – 0,2 etato, nenumatytos išlaidos

5500

9 mėn.

Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos,atlyginimas konsultanto 1 etatas, psichologė-pagal sutartį, buhalteris – 0,2 etato, nenumatytos išlaidos

5500

Iš viso

 

       16 500

IV ketv.

 

 

10 mėn.

Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos,atlyginimas konsultanto 1 etatas, psichologė-pagal sutartį, buhalteris – 0,2 etato

5 500

11  mėn.

Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos,atlyginimas konsultanto 1 etatas, psichologė-pagal sutartį, buhalteris – 0,2 etato

6 000

12 mėn

Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos,atlyginimas konsultanto 1 etatas, psichologė-pagal sutartį, buhalteris – 0,2 etato

6 000

Iš viso

 

17 500

 

Iš viso reikalinga programai 2014 metams

94 000

Programai įgyvendinti yra sukurta 15 individualių bei grupinių susitikimų programa su asmenimis siekiančiais keisti smurtinį gyvenimo būdą, pagal DAVD, programą;
Yra apmokyti 3 asmenys dirbti su vyrais pagal Danijoje adaptuotą nacionalinę programą DAVD;

NUMATOMAS PROGRAMOS TĘSTINUMAS:

   Programa bus tęsiama, nes organizacija dalyvauja Aplinkos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo vykdyme, dalyvaus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamose programose, siekiančiose smurto mažinimo Lietuvoje, bei vykdančiose Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą.

Būsime dėkingi už bet kokią finansinę paramą prisidedant prie Vyrų krizių centro įsteigimo.

Kod. – 303071233
www.mvkc.eu.lt
El.pšt. marvkc3@gmail.com,
Tel. 8 343 59525, mob. – 8 633 55007
a/s LT087181800000606689

 

Marijampolės apskrities vyrų krizių centro direktorė                            Adolfina Blauzdžiūnienė

Naujienų skiltis

Dėmesio

Gerbiamasis

Šioje vietoje gali būti Jūsų nuotrauka arba inicialai (kaip pageidausite), jei pareikšite norą tapti mūsų organizacijos VEIDU bei rėmėju. Pasaulinė praktika rodo, kad toks bendradarbiavimas duoda abipusę naudą: žinomumą, pagarbą, vystymąsi, augimą, paslaugų kokybę, galimybę duoti ir gauti, o visuomenei - orų, saugų ir kokybišką gyvenimą.

 

Mūsų rėmėjai: